Blixen Klub
®
Blixen Klub Savanne-billede

Velkommen til 2023

Efter en dejlig lang juleferie er alle Blixen Klubber nu i fuld gang igen. Vi har desværre været nødt til at sige farvel til en klub – Blixen Klub Gribskov – idet den ikke havde et tilstrækkeligt stort opland til at kunne gennemføre møderne med et minimum antal deltagere, og flere bestyrelses medlemmer derfor havde valgt at trække sig. Men der skal lyde en stor tak til initiativtagerne og de som bakkede op om klubben, så længe den eksisterede.

Heldigvis kommer der nu nye klubber til. Vi forventer i foråret, at starte 4 nye klubber bl.a. en Blixen Klub på Bornholm. I uge 3 gennemføres det første virtuelle møde med interesserede kvinder, hvor de skal høre om Blixen Klub konceptet og håbet er, at der melder sig en gruppe kvinder, som vil løbe klubben i gang. Det bliver spændende at se, om vi på den måde kan etablere flere klubber, som række ud over Sjælland.

Gennem efteråret har flere og flere foredragsholdere henvendt sig til os med tilbud om at holde foredrag i vores klubber. Det er dejligt, at vi nu er så kendte, at foredragsholdere selv henvender sig, og klubbernes ledelse på den måde får en hjælpende hånd.

Det første Web ERFA-møde i år bliver afholdt i uge 2, hvor de web ansvarlige skal præsenteres for en opdateret version af vores flotte hjemmeside. Den vil løbende blive introduceret i løbet af foråret. Tak til vores webmaster for det store arbejde.