Blixen Klub
®
Blixen Klub Savanne-billede

"Man bør aldrig vise andre halvgjort arbejde. Man risikerer at blive rost, og det er meget distraherende." - Karen Blixen

Bestyrelsen for Blixen Klub Danmark

Den stiftende generalforsamling i Blixen Klub Danmark blev afholdt den 26. maj 2021, hvor de 5 oprindelige initiativ-tagere udgjorde bestyrelsen.

Efterfølgende er der blevet afholdt ordinær Generalforsamling den 13. oktober 2021, hvor nedenstående bestyrelse blev valgt for en 2-årig periode, idet to medlemmer dog vil afgå efter ét år for at opfylde vedtægternes bestemmelser om bestyrelsens udskiftning.

Bestyrelsens ansvar er at varetage følgende opgaver:

  • Håndtere Blixen Klub rettigheder, herunder navn, varemærke, logo, symboler mm.
  • Formidle vidensdeling og udvikle hjælpeværktøjer til nuværende og nye klubber

  • Afholde ERFA møder på tværs af alle lokale Blixen Klubber

  • Aftale med webmaster om websider og portaler

  • Fastholde bestemmelserne i Blixen Klub Charter

  • Ansøge fonde mm. om midler til udvikling og særlige aktiviteter

  • Vejlede, støtte og afholde møder i forbindelse med etablering af nye klubber