Blixen Klub
®
Blixen Klub Savanne-billede

"Gud skabte manden før kvinden, det er ligesom når jeg skriver, først laver jeg en kladde" Karen Blixen

Blixen Klub Danmark

Idéen til Blixen Klub udsprang af den succes Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte havde fået med Hemingway Club – en klub for voksne mænd 60+, som mødes ugentligt til hyggeligt samvær, foredrag og andre aktiviteter.

Antagelsen var, at det samme behov findes hos kvinder 60+ og at der kunne opnås samme succes.

Baggrund og historie

Vi kalder os Blixen Klub  efter forfatteren Karen Blixen, som har nogle karaktertræk og værdier vi bliver inspireret af.

Værdier som stolthed, handlekraft, uafhængighed, feminisme, spiritualitet og fantasi. Men ikke mindst hendes humor, som det f.eks. kommer til udtryk i et af hendes kendte citater:

“Gud skabte manden før kvinden, det er ligesom når jeg skriver – først laver jeg en kladde.”

Blixen Klub Gentofte holdt sit første møde den 5. marts 2015 og siden da er en lang række klubber kommet til. Der er nu 47 velfungerende klubber som mødes med fast frekvens og yderligere 2-3 nye klubber er under etablering.

I maj 2021 er stiftet en støtte-forening for klubberne – Blixen Klub Danmark – som dels understøtter klubbernes aktiviteter via en fælles hjemmeside og hjælper nye klubber i gang.

Blixen Klub Danmark ejer rettighederne til navn, logo og domaine og for at kunne bruge disse skal den enkelte klub være betalende medlem af BK-DK.

Foreningen står for udvikling og vedligehold af klubbernes hjemmeside og har tilknyttet en webmaster. Hver klub har en egen hjemmeside, som er bundet sammen i en fælles overordnet struktur. Hver klub har egen webredaktør, som har ansvaret for at ‘poste’ på klubbens hjemmeside.

Blixen Klub Danmark stiller en lang række hjælpeværktøjer til rådighed for klubberne. Bl.a. forskellige skabeloner og en oversigt over mulige foredragsholdere, udflugts-mål, debat emner og gruppeøvelser.

Endelig hjælper foreningen nye klubber på vej med undervisning i de forskellige hjælpeværktøjer, etablering af hjemmeside og gode råd om driften af klubben.

Blixen Klub Danmark har udarbejdet en Koncept beskrivelse, som alle klubber skal følge, samt et Charter (aftaledokument), som klubberne skal underskrive for at kunne få adgang til alle ovenstående tilbud. Du kan læse Blixen Klub konceptet her.

Karen Blixen
Vallensbæk – Initiativprisen 2019