Blixen Klub
®
Blixen Klub Savanne-billede

Succesfuld generalforsamling

Vi holdt ordinær generalforsamling i Blixen Klub Danmark den 28. oktober 2022.

Der mødte 55 aktive og engagerede styregruppe/bestyrelses medlemmer op til en god og konstruktiv generalforsamling for året 2021/22.

Året, der er gået, kan endnu en gang fastslå, at Blixen Klub er en stor succes, idet vi på landsplan er vokset fra 27 til 31 klubber i løbet af året. Og flere er på vej.

Der er i løbet af året blev afholdt, såvel et ERFA-møde for web-redaktører og et for styregruppe/bestyrelses medlemmer. Der var bred enighed om, at møderne er både meget informative og relations skabende.

Udvekslingen af erfaringer på tværs af klubberne betyder rigtig meget, hvorfor det blev besluttet, at holde to ERFA-møder for styregrupper/bestyrelses medlemmer det næste år.

Formandens beretning, regnskab og budget blev alle godkendt på general forsamlingen. Hvis du vil læse mere finder du regnskab og referat af mødet under punktet her.