Blixen Klub
®
Blixen Klub Savanne-billede

Generalforsamlingen 2023 og Blixen Klub Portal

Den 17. november 2023 blev Generalforsamling i  Blixen Klub Danmark afholdt. Ud over selve generalforsamlingen blev Blixen Klub Portal for klubledelse  også lanceret. Der kom 84 veloplagte ´damer´, som repræsenterede 37 stemmeberettigede klubber. Referat af Generalforsamling den 17. november 2023

Formanden aflagde sin beretning, hvoraf det fremgik, at klubben er vokset fra 31 klubber til nu at være oppe på 44 aktive klubber og yderligere 2 klubber på vej. Så året 22/23 har været et begivenhedsrigt år med mange møder og kurser. De mange nye klubber har selvfølgelig også fået oprettet egen hjemmeside.

Vores mange årig kasserer ønskede at trække sig fra bestyrelsen og vi vil gerne benytte lejligheden til at takker for det store arbejde med at Blixen Klub Danmark op at stå og bogføring samt aflæggelse af regnskaber. Heldigvis har vores 1. suppleant sagt ja til at overtage rollen.

Blixen Klub Portal blev vel modtaget og det bliver spændende at se hvor mange, der gør brug af den. Vi kan kun opfordre klubledelserne til at benytte sig af den og få hjælp og inspiration til drift af klubberne.

I det kommende år forventes 4-6 nye klubber at komme til. Spædende bliver det, hvor langt vi når ud.

Vi er nu den 1. december og derfor ønskers I alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi ser frem til samarbejdet i det nye år.

Bestyrelsen for Blixen Klub Danmark