Blixen Klub Savanne-billede

Nyt Blixen Klub Koncept

På ERFA-mødet for klubledelser i midten af april 2023, blev der taget nogle principielle beslutninger på tværs af klubberne.

De fleste klubber har ventelister og der dannes flere klubber pr. kommune, for at imødekomme behovet. Det glæder bl.a. Køge, Furesø og Gentofte. Men det sker desværre, at nogle melder sig ind i flere klubber og derved blokerer for andre nye medlemmer.

Det fandt ERFA-mødet urimeligt og asocialt – og mødet besluttede, at man kun kan være medlem af én klub og kriteriet for at blive optaget i klubben er, at man er fyldt 60 år og som hovedregel har bopæl i den pågældende kommune.

Det betyder ikke, at ‘gamle medlemmer’, som flytter fra en kommune bliver smidt ud. Det er den enkelte lokale Blixen Klubs ledelse, der tager stilling til bopælskravet.

Blixen Klub Danmarks bestyrelse har omsat disse beslutninger til et opdateret ‘Koncept’ af 17-05-2023, som alle klubber er forpligtet til at følge. Se under ‘Dokumenter’.

Åben dokumentet her

Blixen Klub Danmark ønsker alle en god sommer.

Er du interesseret i at starte en ny lokal Blixen Klub ?

Vi håber, at du har sat dig grundigt ind i de 11 trin for start af en ny lokal Blixen Klub, som kan ses her på websiden under menu-punktet 'Ny lokal klub'.

Hvis du er interesseret i at starte en ny klub i din kommune er du velkommen til at skrive til Blixen Klub Danmark ved at benytte den følgende formular.

Når du sender formularen godkender du samtidig Blixen Klub Danmark's privatlivs-politik, som du kan finde her på websiden. Det er en forudsætning for, at vi kan registrere din henvendelse og vende tilbage til dig. Du vil høre fra os snarest muligt.