Kommende møder

Status Blixen Klub Onsdag

10-08-2022 kl. 13:00

Forfatter Claudia Westh Lonning taler om “Pigen fra Vestkysten – en roman om besættelsen”

17-08-2022 kl. 13:00

Sporskifte – et liv i verdens brændpunkter

24-08-2022 kl. 13:00

Velkommen til Blixen Klub – Onsdag

Blixen Klub Onsdag var den første Blixen Klub som blev etableret tilbage i 2015, som en aktivitet under Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte (FCG). Det var på baggrund af den succes FCG havde fået med etablereingen af Hemingway Club to år tidligere, som er en tilsvarende klub for mænd. Blixen Klub Onsdag mødes hver onsdag til forskellige former for samvær og tæller i dag over 150 medlemmer. Klubben ledes af en valgt styregruppe, som sammensætter årets program med input fra medlemmerne, som én gang årligt bliver bedt om at tilkendegive deres ønsker til aktiviteter. Ud over en styregruppe findes blandt medlemmerne nogle gæve ‘kvinder’, som påtager sig at stå for forplejningen til møderne. Denne opgave går på skift blandt medlemmerne. Idet vores motto er: Man skal yde for at nyde. Der indkaldes til møderne en uge før afholdelse via tilmeldingssystemet NemTilmeld. Der kan deltage op til 60 personer i møderne. Der etableres en venteliste såfremt der er overtegning til et møde. Af den årsag har vi besluttet at lukke for tilgang af medlemmer. Det er muligt at melde sig til en interesse-liste.

Gentofte - Byens Hus

Byens Hus, Hellerupvej 24, 2900 Hellerup

Hygge og samtale på møderne

 

Sommerferie

Sommeren er endelig kommet og Blixen Klub Onsdag holder lukket frem til den 10. august 2022, hvor vi glæder os til at starte på en ny efterårssæson.


 

 


“Man bør aldrig vise andre halvgjort arbejde. Man risikerer at blive rost, og det er meget distraherende.” – Karen Blixen

Styregruppe

?

Et hold aktive, frivillige kvinder har taget førertrøjen på og sat det praktiske i system. De sørger for aftalerne med interessante foredragsholdere og finder spændende udflugtsmål. Udsendelse af invitationer til arrangementerne og økonomisiden af klubbens drift klarer de også. Medlemmer i forplejningsgrupperne gør på skift klar til møderne, dvs. sørger for stole, kaffe og lidt lækkert at spise. Oprydningen deltager alle i.

Anne Møller-Andersen

Tovholder 1

Kirsten Riis Hansen

Tovholder 2

Agnete Olsen

NemTilmeld ansvarlig

Florence Laraignou

Webmaster

Karin Hardy

Udflugts ansvarlig