Kommende møder

Udflugt til Dyrehaven

20-10-2021 kl. 13:00

Christina Wex – Stifter af Akademiet Fodbold Fulton

27-10-2021 kl. 13:00

”Bedraget i Nordisk Fjer” ved Anders Weirup

03-11-2021 kl. 13:00

Velkommen til Blixen Klub – Onsdag

Blixen Klub Onsdag var den første Blixen Klub som blev etableret tilbage i 2015, som en aktivitet under Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte (FCG). Det var på baggrund af den succes FCG havde fået med etablereingen af Hemingway Club to år tidligere, som er en tilsvarende klub for mænd.

Blixen Klub Onsdag mødes hver onsdag til forskellige former for samvær og tæller i dag over 150 medlemmer. Klubben ledes af en valgt styregruppe, som sammensætter årets program med input fra medlemmerne, som én gang årligt bliver bedt om at tilkendegive deres ønsker til aktiviteter.

Ud over en styregruppe findes blandt medlemmerne nogle damer, som påtager sig at stå for forplejningen til møderne. Denne opgave går på skift blandt medlemmerne. Idet vores motto er: Man skal yde for at nyde.

Der indkaldes til møderne en uge før afholdelse via tilmeldingssystemet NemTilmeld. Der kan deltage op til 60 personer i møderne. Der etableres en venteliste såfremt der er overtegning til et møde. Af den årsag har vi besluttet at lukke for tilgang af medlemmer. Det er muligt at melde sig til en interesse-liste.

Medlemmer af Blixen Klub Onsdag skal være aktive støttemedlemmer af Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte. Støttemedlemskabet koster 100,- kr., som opkræves ved årsskiftet.

Gentofte - Byens Hus

Byens Hus, Hellerupvej 24, 2900 Hellerup

Hygge og samtale på møderne

 


 

Blixen Klub - Onsdag er en selvstyrende netværks-gruppe organiseret under Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte.

‘Byens Hus’
Hellerupvej 24
2900 Hellerup
tel. 39 40 46 48
gentofte@blixenklub.dk


“Man bør aldrig vise andre halvgjort arbejde. Man risikerer at blive rost, og det er meget distraherende.” – Karen Blixen

Styregruppe

 

Et hold aktive, frivillige damer har taget førertrøjen på og sat det praktiske i system. De sørger for aftalerne med interessante foredragsholdere og finder spændende udflugtsmål. Udsendelse af invitationer til arrangementerne og økonomisiden af klubbens drift klarer de også. Medlemmer i forplejningsgrupperne gør på skift klar til møderne, dvs. sørger for stole, kaffe og lidt lækkert at spise. Oprydningen deltager alle i.

Anne Møller-Andersen

Tovholder 1

Kirsten Riis Hansen

Tovholder 2

Ulla Casparij

Mødeleder

Agnete Olsen

NemTilmeld ansvarlig

Florence Laraignou

Webmaster

Karin Hardy

Udflugts ansvarlig