Du kan, som medlem af Blixen Klub Værløse, deltage i en eller flere interessegrupper og få ny inspiration og netværk.

Blixen Klub Værløses interessegrupper bliver oprettet af medlemmerne.

Har du lyst til at starte en interessegruppe for Blixen Klub Værløses medlemmer, så tal med en fra bestyrelsen ved næste Blixen Klub møde, så finder vi ud af at sætte gruppen op.

Hver gruppe vælger en tovholder, som har ansvaret for at holde sammen på gruppen og stå for kommunikationen internt i gruppen. Møder og frekvens for møder aftales i gruppen.

Det er vigtigt at understrege, at disse grupper er født ud af Blixenklubben, men er selvstændige grupper, som drives af gruppemedlemmerne selv.

Hvis du vil være med i en eksisterende interessegruppe, så kontakt tovholderen for gruppen og få information om kommende aktiviteter og møder.

 

 


Ingen interessegrupper