Kommende møder

Lisbeth Jessen, Direktør for Grevinde Danner stiftelsen

19-10-2021 kl. 13:00

GENERALFORSAMLING/ 2. ÅRS FØDSELSDAG

26-10-2021 kl. 13:00

Vi får besøg af politikeren Jytte Hilden

02-11-2021 kl. 13:00

Velkommen til Blixen Klub Tårnby

Blixen Klub Tårnby blev en realitet d. 1. oktober 2019.

Klubben blev hurtig en succes og har nu 80 skønne medlemmer, og vi har desværre måtte lukke for tilmeldinger, men har oprettet en venteliste. Du kan tilmelde dig ventelisten længere nede på siden.

Blixen Klub Tårnby er for udadvendte, sociale kvinder 60+, som ønsker at få ny inspiration, finde fællesskaber og danne netværk. Vi har lyst og overskud til både at nyde og yde.

Vi vil bruge hinandens erfaringer og viden til at blive klogere på os selv og på hinanden, ligesom alle input til aktiviteter og emner er velkomne.

Blixen klub Tårnby tilbyder socialt samvær, engagerede foredrag, samtalesaloner, workshops og udflugter og er med til at opbygge nye venskaber med jævnaldrende kvinder. Der er ligeledes mulighed at indgå i diverse interessegrupper som er oprettet, ligesom der også er mulighed for selv at komme med forslag til at starte en interessegruppe op.

Du kan på vores hjemmeside finde oplysninger om de eksisterende grupper.

Blixenklub Tårnby bygger udelukkende på frivillighed og er uafhængig af politik, religion og sociale grupperinger.

Trods navnet er klubben ikke tænkt som en litteratur-klub men som et netværk, hvor man går på opdagelse i en lang række spændende emner sammen med andre.

Møderne giver rig lejlighed til at tale sammen, hygge sig indbyrdes og skabe nye fællesskaber.

Vi mødes hver anden tirsdag (i lige uger) fra 13:00 til 15:00 til arrangementer, hvor kun tilmeldte medlemmer kan deltage.

Arrangementerne tilrettelægges af et frivilligt aktivitetsudvalg på baggrund af idéer fra afholdte workshops/medlemmernes ideer.

Til møderne serveres kaffe/te og lidt spiseligt f.eks. ostemad, kage, frugt – eller det, som de ansvarlige for forplejningen, har fundet på den dag. Forplejningen koster 20 kr.

I stedet for foredrag arrangerer vi undertiden ud-af-huset-aktiviteter, fx museumsbesøg, rundvisninger, udflugter, naturoplevelser. Kun fantasien, medlemmernes eventyrlyst og energi sætter grænser.

Invitation til det kommende møde sendes ud til medlemmerne på e-mail, og der anvendes tilmeldingssystemet ’NemTilmeld’, som lever helt op til sit navn.

Kun de medlemmer som har fået plads her, kan deltage.

Til møderne på Ved Diget 21, 1.sal, kan der maksimalt deltage 60 personer – der er ikke fysisk plads til flere. Der oprettes venteliste, hvis interessen er stor.

Samtidig med din tilmelding betaler du 20 kr. i “kaffepenge”, som ikke refunderes ved afbud eller udeblivelse.

Ved større og dyrere arrangementer vil du kunne melde afbud og få beløbet retur, før tilmeldingsfristen er udløbet.

Klubben har i den sidste tid modtaget sponsorater fra følgende levenrandører, hvilket vi er meget glade for: Vin/Champagne fra HOME, Rema 1000, Kongelundsvej – FAKTA, Englandsvej – NETTO,Tårnby Torv, samt en gave fra Grafical Aps. TUSIND TAK.

Ved Diget, Kastrup, Danmark

 


Adresse tekst mangler

“Man bør aldrig vise andre halvgjort arbejde. Man risikerer at blive rost, og det er meget distraherende.” – Karen Blixen

Bestyrelse

 

Et hold aktive, frivillige damer har taget førertrøjen på og sat det praktiske i system. De sørger for aftalerne med interessante foredragsholdere og finder spændende udflugtsmål. Udsendelse af invitationer til arrangementerne og økonomisiden af klubbens drift klarer de også. Medlemmer i forplejningsgrupperne gør på skift klar til møderne, dvs. sørger for stole, kaffe og lidt lækkert at spise. Oprydningen deltager alle i.

Lise Gehler

Formand

Inge Jakobsen

Næstformand

Jette Pedersen

Kasserer

Ellen Margrethe Kokbøl

Best.medlem

Zita Tornbo

Revisor

Birthe Rask Thomsen

Revisorsuppleant

"Kaffe, I henhold til danske kvinder, er for kroppen lige så væsentlig som Guds ord er for sjælen." - Isak Dinesen

Forplejnings-grupper

Forplejningsgruppen Anne Steensgård, Josefa Palner og Vibeke Thomsen
Anne Steensgård,Josefa Palner, Vibeke Thomsen