Stigende mental mistrivsel hos de unge

 

15 procent af børn og unge bliver diagnosticeret med en psykisk sygdom, inden de fylder 18 år,
og antallet af nye tilfælde er steget for alle sygdomsgrupper.
Samtidig er der en stigende forekomst af psykiske symptomer som stigende ensomhed blandt
børn og unge. Desuden er der færre unge, som oplever at have høj livstilfredshed.
(Pia Jeppesen, seniorforsker, ph.d. og overlæge).

Nogle af de spørgsmål, vi kan drøfte, er:
“ Hvordan kan vi lære at forstå de unge, hvor vi i stedet ofte er fordømmende? “
“ Fordømmer vi de unges adfærd – med mangel på forståelse? “

Og der kommer flere spørsmål på mødet, som kan stimulere vores samtale.


Blixen Klub Stevns

fredag 18. november 2022 kl. 10:00

Mødestedet , Bredgade 1, 4652 Hårlev