Mindfulness, foredrag ved Hanne Melbye

 

Hvad er Mindfulness egentlig, og hvad er det virksomhedsledere og
psykologer, såvel som almindelige mennesker, får ud af det?
Kort fortalt er det en vestlig, a-religiøs byggen videre på ældgamle
buddhistiske og yogiske meditationsteknikker og tanker. Gennem øvelse og
med en venlig, tålmodig indstilling kan du langsomt opnå en mere vågen
måde at være i verden på. Din koncentration og opmærksomhed øges,
bekymring og stress reduceres.På sigt kan du finde en sindsro, der baserer
sig på et dybt venskab med dig selv.
Kom og bliv oplyst!

Hanne Melbye er certificeret mindfulnessinstruktør og har mange års erfaring
som underviser i bl.a yoga og qi-gong.

“The mind is everything .
What you think, you become.”

Buddha.


Blixen Klub Rudersdal – Onsdag

onsdag 24. november 2021 kl. 13:30

Havarthigården

Mødet afholdes på klubbens faste mødested: Havarthigaarden Lokale D