Blixen Klub Hørsholm 1’s interessegrupper er spændende netværk, dannet på basis af medlemmernes interesser. Du kan, som medlem af Blixen Klub, melde dig til en eller flere interessegrupper og få ny inspiration og netværk.

Der er dannet flere interessegrupper. Hver gruppe har valgt en tovholder, som har ansvaret for at holde sammen på gruppen og stå for kommunikationen internt i gruppen. Møder og frekvens for møder aftales i gruppen. Møderne afholdes alt efter deres karakter enten i klubbens faste mødelokale eller andre steder. Det giver tovholderne besked om.

Det er vigtigt at understrege, at disse grupper er født ud af Blixen Klub, men er selvstændige grupper, som drives af gruppemedlemmerne selv. Grupperne er kun for medlemmer af Blixen Klub Hørsholm 1.

Såfremt du har lyst til at melde dig ind i en eller flere interessegrupper, skal du kontakte tovholderen for gruppen, som vil sørge for, at du kommer på deltagerlisten og kan fortælle dig om de kommende aktiviteter og møder.

Har du selv lyst til at starte en undergruppe for Blixen Klub Hørsholm 1’s medlemmer, så tal med en fra styregruppen ved næste Blixen Klub møde og så finder vi ud af at sætte gruppen op.


Teater/bio

Kontakt Brita for nærmere info om gruppen.


Brita Klarup Keller 
brita.klarup.keller@gmail.com 


Rejser

Kontakt Jessie for nærmere info.


Jessie Olesen 
jessie.olesen@gmail.com 


Golf

Kontakt Susanne for nærmere info om aktiviteten.


Susanne Engel 
mussi@goth-engel.com 


Gastronomi

Alle pladser besat - lukket for tilgang.


Helle Bergqvist 
h_bergqvist@yahoo.dk 


Bridge

Vi mødes for at spille bridge og hygge. Kontakt Susanne for næste møde.


Susanne Dahl 
dahl.christensen@mail.dk