Landskabsarkitekt Jens Hendeliowitz fortæller om Barokhaven

 

Jens Hendeliowitz er privatpraktiserende landskabsarkitekt med egen rådgivningsvirksomhed “Landscape Visions”. Men han er også foredragsholder og forfatter.

Han har stået for renovering af rigtig mange slotshaver og skrevet bogen “Danmarks kongelige haver”. Men også renovering af mange parker ved forskellige godser, har han stået for både i Danmark, Norge og Sverige.

I København har Jens Hendeliowitz bl.a. arbejdet med Botanisk Have, Rosenhaven og de grønne områder og anlæg i Zoo.

Vi glæder os til at høre ham fortælle om vores “egen” Barokhave her i Hillerød.


Blixen Klub Hillerød

onsdag 15. juni 2022 kl. 11:00