Blixen Klub Hillerød – Onsdag’s interessegrupper er spændende netværk, som kan dannes på basis af medlemmernes interesser. Du kan, som medlem af Blixen Klub, melde dig til en eller flere interessegrupper og få ny inspiration og netværk. Hver gruppe skal vælge en tovholder, som har ansvaret for at holde sammen på gruppen og stå for kommunikationen internt i gruppen. Møder og frekvens for møder aftales i gruppen. Det er vigtigt at understrege, at disse grupper er født ud af Blixen Klub, men er selvstændige grupper, som drives af gruppemedlemmerne selv. Grupperne er kun for medlemmer af Blixen Klub Hillerød – Onsdag. Såfremt du har lyst til at melde dig ind i en eller flere interessegrupper, skal du kontakte tovholderen for gruppen, som vil sørge for, at du kommer på deltagerlisten og kan fortælle dig om de kommende aktiviteter og møder. Har du selv lyst til at starte en undergruppe for Blixen Klub Hillerød – Onsdag’s medlemmer, så tal med en fra styregruppen ved næste Blixen Klub møde og så finder vi ud af at sætte gruppen op.

 


Ingen interessegrupper