Kommende møder

Kontingent til medlemskab af Blixen Klub Helsingør

05-12-2021 kl. 23:00

Introduktions / opstartsmøde 1

12-01-2022 kl. 14:30

Introduktions / opstartsmøde 2.

19-01-2022 kl. 14:30

Velkommen til Blixen Klub

Blixen Klub Helsingør er et kulturelt og socialt netværk for kvinder over 60 år, som tilbyder uformelt samvær, inspiration, og aktiviteter i form af foredrag, udflugter, sang, workshops, interessegrupper og rundbordssamtaler.
Der er ingen mødepligt, man tilmelder sig ved interesse til det enkelte arrangement.

Deltagelse kræver, at man er medlem i Blixen Klub Helsingør.
Vi mødes hver 14.dag i lige uger kl.14.30-16.30
Vi starter med sang, derefter foredrag ca. 1 time, hvorefter der serveres kaffe/te og kage (sodavand og øl kan købes).
Her er der mulighed for at stille spørgsmål, diskutere foredraget, have rundbordssamtaler om andre specifikke emner, eller bare løst og fast.
Få svar på mere praktiske ting under INFORMATION på bjælken ovenfor.

Klubben er på helt frivillig basis, en underafdeling af Frivilligcenter Helsingør.
Vi har ingen økonomisk støtte, sponsorater eller indtægter udover det årlige medlemskontingent på 200 kr. og 35 kr. for deltagelse i møderne (til kaffe/kage)
Klubben ledes af en styregruppe, der sammensætter program, med input fra medlemmerne.
Har du en god ide til emne så mail til os på helsingor@blixenklub.dk

Den første Blixen Klub startede i 2017 i Gentofte og nu er der 24 etablerede grupper i Hovedstadsområdet og med Helsingør 25.

Vi kalder os Blixen Klub efter forfatteren Karen Blixen, som havde nogle karaktertræk og værdier der er inspirerende, værdier som stolthed, handlekraft, uafhængighed, feminisme, spiritualitet, fantasi og humor.

Frivilliggruppen foran Vandrerhjemmet Danhostel i Helsingør

Danhostel Helsingør, Nordre Strandvej 24, 3000 Helsingør, Danmark

Velkommen til Blixen Klub Helsingør

21.november 2021 starter Blixen Klub Helsingør. Vores første møde er 12.01.2022.
Ønske om tilmelding til klubben sker på mail:
helsingor@blixenklub.dk

Parkering

Ved Vandrerhjemmet (få).
For enden til højre af Blokhusvej (lige overfor vandrerhjemmet).
Ved tennisbanerne på Nordre Strandvej 14.


Blixen Klub Helsingør har mødested på
Helsingør Vandrerhjem/Danhostel,
Nordre Strandvej 24, Helsingør
helsingor@blixenklub.dk


“Man bør aldrig vise andre halvgjort arbejde. Man risikerer at blive rost, og det er meget distraherende.” – Karen Blixen

Styregruppe

Vi er et hold frivillige kvinder, styregruppen, der har sat det praktiske, i oprettelsen af Blixen Klub Helsingør, i system .
Vi sørger for aftale med foredragsholderne, finder på og arrangerer udflugtsmål, udsender invitationer til medlemmerne om arrangementer og står for økonomisiden af klubbens drift.
Vi kan alle kontaktes på mail helsingor@blixenklub.dk

Merete Haugaard Jensen

Formand, webmaster

Marian Flink-Olsen

Webmaster, administrator af NemTilmeld og kasserer

Janne Fjeldborg Krogh

Presse og PR

Vibeke Heilmann

Presse og PR

Helene Kreutzfeldt

Programarrangør

Jette Møllmann

Programarrangør

Brit Berg

Programarrangør

Anne Jørgensen

Programarrangør