Kontingent for 2023

Kontingent for 2023

HUSK, at kontingentet for 2023 skal betales allersenest den 10. januar 2023. Af hensyn til regnskabet bedes I IKKE indbetale kontingent før 1. januar.
Kontingentet er uændret kr. 100, og bedes indbetalt som sædvanlig til konto Danske Bank Konto 9570 – 12947968

Hvis I mangler kaffeklippekort kan det ligeledes købes ved indbetaling af kr. 200 til samme konto.