Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål omkring klubben. Klik på det enkelte spørgsmål for at se svaret.


Hvis du har spørgsmål, som ikke er besvaret her. Så gå til forsiden og tryk på den lilla knap "Kontakt os".

Retningslinier og betaling for Blixen Klub - Torsdag
Medlemsgebyr i Blixen Klub Greve – Torsdag udgør kr. 100,- årligt.
10 turs kaffe/klippekort kr. 200,-. Klippekort er obligatorisk for deltagelse.

Medlemsgebyr og kaffe/klippekort skal indbetales til nedenstående konto:

Danske Bank – Greve Torsdag
Konto 9570 – 12947968

Hvert år senest den 31. december skal medlemsgebyret være betalt. HUSK at skrive fulde navn i tekstfeltet ved alle indbetalinger. Såfremt du vælger ikke at indbetale medlemsgebyret inden 31. december, formoder vi, at du ikke længere ønsker at deltage i Blixen Klub.

Vi vil dog ikke fravige reglen om, at hvis du ikke deltager i møderne i en længere periode, hvilket betyder max. 4 måneder, vil vi eventuelt kontakte dig.

De bedste hilsner Styregruppen for Blixen Klub Greve – Torsdag.

Det er muligt at melde sig ind i klubben via formularen på forsiden af Blixen Klub Greve–Torsdag. Der er for øjeblikket ikke venteliste til Blixen Klub Greve-Torsdag.

Det kan du være med til – hvis du har lyst. Der er arbejdsgrupper, som sørger for henholdsvis møderne og udflugter ud af huset.

Alle er velkomne til at komme med forslag til foredragsholdere eller steder, der kunne være interessant at besøge.
Måske kender du en, som kan holde et spændende indlæg på et møde? Måske kan du selv gøre det?

Foredragsholderne modtager klapsalver og et varmt håndtryk.

Blixen Klub er et netværk for åbne, udadvendte kvinder, som har lyst til samvær foruden foredrag og udflugter. I praksis er det såmænd bare, at du har lyst til at småsnakke med andre i pauserne.

Da alt er baseret på frivillig arbejdskraft, er der høflig selvbetjening af forplejning i pauserne. Og man rydder op efter sig.

Vi vil gerne skåne miljøet for plastik – så husk selv at tage en kop med.

Der er en forplejningsgruppe. Det skal ikke altid være de samme, som tager den praktiske tørn, så på et tidspunkt bør du også melde dig til en forplejningsgruppe.

Hvis et mindre antal medlemmer har en fælles interesse kan de selv mødes i andre sammenhænge end klubmøderne. Grupperne er helt selvstyrende og fastlægger deres egne rutiner.

Hver gruppe bør have en tovholder, dvs. en person nye interesserede kan henvende sig til, hvis de vil være med. Måske er det også tovholderen, der koordinerer aktiviteterne i gruppen.

Har du en ide til en interessegruppe, kan du give Styregruppen besked – eller måske selv tage ordet på et møde og “sælge” ideen.