Blixen Klub Greve – Torsdag’s interessegrupper er spændende netværk, dannet på basis af medlemmernes interesser. Du kan, som medlem af Blixen Klub, melde dig til en eller flere interessegrupper og få ny inspiration og netværk. Der kan dannes flere interessegrupper. Hver gruppe skal vælge en tovholder, som har ansvaret for at holde sammen på gruppen og stå for kommunikationen internt i gruppen. Møder og frekvens for møder aftales i gruppen. Møderne kan afholdes i Borgerhuset, og der kan reserveres mødelokale ved at kontakte webredaktør Anne Marie Holck. Det skal tovholderne give besked om. Styregruppen administrerer ikke interessegrupper, men opretter gruppen på hjemmesiden. Det er vigtigt at understrege, at disse grupper er født ud af Blixen Klub, men er selvstændige grupper, som drives af gruppemedlemmerne selv. Grupperne er kun for medlemmer af Blixen Klub Greve – Torsdag. Såfremt du har lyst til at melde dig ind i en eller flere interessegrupper, skal du kontakte tovholderen for gruppen, som vil sørge for, at du kommer på deltagerlisten og kan fortælle dig om de kommende aktiviteter og møder. Har du selv lyst til at starte en undergruppe for Blixen Klub Greve – Torsdag’s medlemmer, så tal med en fra styregruppen ved næste Blixen Klub møde, og så finder vi ud af at sætte gruppen op.


Ingen interessegrupper