Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål omkring klubben. Klik på det enkelte spørgsmål for at se svaret.


Blixen Klub Greve

Vi er et netværk for kvinder plus 60 år i Greve der tilbyder uformelt samvær, inspiration og aktiviteter.
Vi mødes én gang om ugen på tirsdage fra kl. 13:30 til 15:30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve til arrangementer, kun deltagere der har betalt medlemsgebyr kan deltage.

Medlemmer af Blixen Klub Greve Tirsdag er aktive kvinder, der tager del i møderne.
Arrangementerne i klubberne tilrettelægges af en frivillig styregruppe på baggrund af idéer og forslag fra alle medlemmer.

Til mødet serveres kaffe/te/frugt/småkager – eller det, som de ansvarlige for forplejningen finder på den dag.

Blixen Klub Greve -Tirsdag modtager for tiden ikke flere medlemmer og vi har ikke venteliste.

Vi har indført fra 1. marts 2020 klippekort med 10 klip for kr. 200 hvilket giver adgang til møderne,
Pr, 1. januar hver år indbetales medlemshonorar kr.100 til Danske Bank Kontonr. 9570 – 12947976
såfremt du stadig ønsker at være medlem af klubben,og er bosidende i Greve Kommune.
Hvert år, senest den 5. januar, skal medlemsgebyret været betalt.
HUSK at skrive fornavn og /mobil i tekstfeltet.

Såfremt du vælger ikke at indbetale medlemsgebyret inden 5. januar, formoder vi, at du ikke længere ønsker at deltage i Blixen Klub Greve – tirsdag.

De bedste hilsner Arbejdsgruppen for Blixen Klub Greve tirsdag.

Hvis medlemmer har en fælles interesse, kan de selv mødes i andre sammenhænge end klubmøderne. Grupperne er helt selvstyrende og fastlægger deres egne rutiner.
Hver gruppe bør have en tovholder, dvs. en person nye interesserede kan henvende sig til, hvis de vil være med. Måske er det også tovholderen, der koordinerer aktiviteterne i gruppen.
Har du en idé til en interessegruppe, kan du give et styregruppens medlemmer besked – eller måske selv tage ordet på et møde og “sælge” ideen.