Blixen Klub Greve - Tirsdag’s interessegrupper er spændende netværk, dannet på basis af medlemmernes interesser. Du kan, som medlem af Blixen Klub, melde dig til en eller flere interessegrupper og få ny inspiration og netværk.

Der er dannet flere interessegrupper. Hver gruppe har valgt en tovholder, som har ansvaret for at holde sammen på gruppen og stå for kommunikationen internt i gruppen. Møder og frekvens for møder aftales i gruppen. Møderne afholdes alt efter deres karakter enten i klubbens faste mødelokale eller andre steder. Det giver tovholderne besked om.

Det er vigtigt at understrege, at disse grupper er født ud af Blixen Klub, men er selvstændige grupper, som drives af gruppemedlemmerne selv. Grupperne er kun for medlemmer af Blixen Klub Greve - Tirsdag.

Såfremt du har lyst til at melde dig ind i en eller flere interessegrupper, skal du kontakte tovholderen for gruppen, som vil sørge for, at du kommer på deltagerlisten og kan fortælle dig om de kommende aktiviteter og møder.

Har du selv lyst til at starte en undergruppe for Blixen Klub Greve - Tirsdag’s medlemmer, så tal med en fra styregruppen ved næste Blixen Klub møde og så finder vi ud af at sætte gruppen op.


Rejse


Kirsten og Kirsten 
 


Opera

Gruppen arrangerer fælles operature


Kirsten Brøndum 
 
50580058

Blixen Klub – Tirsdag Strik /Håndarbejde

Blixen-strik for 2021. Vi mødes den 2. onsdag og sidste torsdag i måneden. Onsdag Fra kl. 14:00 til kl.16:00 Den 8. September - 13 Oktober - 10 November - 8. December. Torsdag fra kl. 9:30 til kl. 11:30 Den 30 September - 28 Oktober - 25 November - lille juleaften.


Bibianne og Anne Grete 
 
Bibianne 31123036 / Anne Grete 29934124

Biograf

Gruppen arrangerer fælles Biografture.


Britta Jacobsen