Blixen Klub Greve – Tirsdag’s interessegrupper er spændende netværk, dannet på basis af medlemmernes interesser. Du kan, som medlem af Blixen Klub, melde dig til en eller flere interessegrupper og få ny inspiration og netværk.

Der er dannet flere interessegrupper. Hver gruppe har valgt en tovholder, som har ansvaret for at holde sammen på gruppen og stå for kommunikationen internt i gruppen. Møder og frekvens for møder aftales i gruppen. Møderne afholdes alt efter deres karakter enten i klubbens faste mødelokale eller andre steder. Det giver tovholderne besked om.

Det er vigtigt at understrege, at disse grupper er født ud af Blixen Klub, men er selvstændige grupper, som drives af gruppemedlemmerne selv. Grupperne er kun for medlemmer af Blixen Klub Greve – Tirsdag.

Såfremt du har lyst til at melde dig ind i en eller flere interessegrupper, skal du kontakte tovholderen for gruppen, som vil sørge for, at du kommer på deltagerlisten og kan fortælle dig om de kommende aktiviteter og møder.

Har du selv lyst til at starte en undergruppe for Blixen Klub Greve – Tirsdag’s medlemmer, så tal med en fra styregruppen ved næste Blixen Klub møde og så finder vi ud af at sætte gruppen op.


Strik /Håndarbejde

Blixen strik: 
Starter i Borgerhuset igen den
10. aug. Kl. 14-16
25. aug. Kl. 9.30-11.30
14. sept. Kl. 14-16
29. sept. Kl. 9.30-11.30
12. okt. Kl. 14-16
27. okt. Kl. 9.30-11.30
9. nov. Kl. 14-16
24. nov. Kl. 9.30-11.30
14. dec. Kl. 14-16
29. dec. Kl. 9.30-11.30 ?????????


Bibianne og Anne Grete 
 
Bibianne 31123036 / Anne Grete 29934124

Rejse


Kirsten Blach Kern og Kirsten Høj 
 
28498870 - 24438510

Opera/Teater

Gruppen arrangerer fælles opera/teaterture


Kirsten Brøndum og Britta Bøgemose 
 
50580058 - 21279338

Koncerter

Gruppen arrangerer fælles koncerter


Anne Marie Lyduch 
 
22199504

Biograf

Gruppen arrangerer fælles biografture


Britta Jacobsen 
 
22306103