Samtalesalon: Livet efter Corona

 

Hvad har vi lært af Corona? Hvilke ændringer har vi oplevet i hverdagen, familielivet, arbejdslivet og omgangsformer? Har det betydet større eller mindre ensomhed/fællesskab? Hvad er mon blivende ændringer i samfundet, og hvad synes vi er positivt og negativt? Der fokuseres på de mere almenmenneskelige aspekter, ikke de politiske.

Det er første gang, vi prøver kræfter med formatet samtalesalon, og vi håber det vil føre til, at vi lærer hinanden bedre at kende – når der er mere tid end en kaffepause. I forlængelse af det vil vi også give en status på interessegrupperne.


Blixen Klub Gentofte – Torsdag

torsdag 22. september 2022 kl. 10:00