Danske udvandrerkirker / Interessegrupper

 

Så er vi klar med et spændende dobbeltprogram:

1. Danske udvandrerkirker – hvad sker der, når danskere bliver indvandrere i udlandet? I udlandet er de danske kirker etniske minoritetskirker og ligner andre migrantmenigheder ved, at de dækker bredere sociale og kulturelle behov hos menigheden. Professor emerita, dr.phil. Margit Warburg holder oplæg. Varighed ca. 50 min.

2. Blixenklubbens interessegrupper. For alle tovholdere, medlemmer med en lille tovholder i maven, og medlemmer der ønsker at deltage i interessegrupper. Florence Laraignou, som står bag Blixenklubberne, deler af sin erfaring med etablering af interessegrupper og besvarer spørgsmål. Foreløbig status for vores interessegrupper kan ses her: https://blixenklub.dk/gentofte-torsdag/grupper/


Blixen Klub Gentofte – Torsdag

torsdag 17. november 2022 kl. 10:00