Kommende møder

Magelighed – bevægelse og digital afhængighed

11-08-2022 kl. 10:00

Causeri om Karen Blixen

25-08-2022 kl. 10:00

Besøg på Rungstedlund

08-09-2022 kl. 12:00

Velkommen til Blixen Klub Torsdag

Blixen Klub Torsdag mødes hver anden torsdag i lige uger til forskellige former for samvær og tæller i dag 100 medlemmer. Klubben ledes af en valgt styregruppe, som sammensætter årets program med input fra medlemmerne, som én gang årligt bliver bedt om at tilkendegive deres ønsker til aktiviteter.

Ud over en styregruppe findes blandt medlemmerne nogle ‘damer’, som påtager sig at stå for forplejningen til møderne. Denne opgave går på skift blandt medlemmerne. Idet vores motto er: Man skal yde for at nyde.

Der indkaldes til møderne en uge før afholdelse via tilmeldingssystemet NemTilmeld. Der kan deltage op til 60 personer i møderne. Der etableres en venteliste såfremt der er overtegning til et møde. Af den årsag har vi besluttet at lukke for tilgang af medlemmer. Det er muligt at melde sig til en venteliste.

Byens Hus, Hellerupvej, Hellerup, Danmark


Blixen Klub – Torsdag er en selvstyrende netværks-gruppe organiseret under Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte.

‘Byens Hus’
Hellerupvej 24
2900 Hellerup
tel. 39 40 46 48
gentofte.torsdag (at) blixenklub.dk


“Man bør aldrig vise andre halvgjort arbejde. Man risikerer at blive rost, og det er meget distraherende.” – Karen Blixen

Styregruppe

Et hold aktive, frivillige kvinder har taget førertrøjen på og sat det praktiske i system. De sørger for aftalerne med interessante foredragsholdere og finder spændende udflugtsmål. Udsendelse af invitationer til arrangementerne og økonomisiden af klubbens drift klarer de også. Medlemmer i forplejningsgrupperne gør på skift klar til møderne, dvs. sørger for stole, kaffe og lidt lækkert at spise. Oprydningen deltager alle i.

Rita Nissen

Kasserer

Bente Messmann

Tovholder

Annette Mathiesen

Medlemskontakt

Jette Schak Laursen

Styregruppemedlem

Lisbeth Lind

Styregruppemedlem

Tina Birch

Webredaktør