Foredrag om tyske flygtninge i Gentofte ved Kirsten Lylloff

 

I 1945 ankom omkring 250.000 tyske flygtninge til Danmark fra de østlige områder af Tyskland, som nu er en del af Polen.

Efter 5 års tysk besættelse var flygtningene ikke velkomne.  Hvis civile danskere ydede dem hjælp blev de stigmatiseret som “tyskvenlige” . Heller ikke de danske myndigheder var ivrige efter at afhjælpenøden blandt flygtningene. I 1945 døde 14.000 flygtninge i Danmark – heraf 7.000 børn under 5 år.

I starten var flygtningene indkvarteret i skoler, idrætshaller og hoteller under meget primitive forhold. Fra årsskiftet 1945/46 blev  de samlet i større baraklejre og totalt adskilt fra den danske befolkning.

Der er ikke overleveret en samlet gennemgang af forholdene i de enkelte københavnske lejre i 1945, men spredt i arkiverne findes beretninger om lejrene, hovedsageligt skrevet af de myndighedspersoner, som skulle administrere lejrene.

Kirsten Lylloff vil i sit oplæg foruden den generelle flygtningesituation i København søge at belyse, hvordan forholdene i nogle af Gentofte-lejrene var, bl.a. i HIK-hallen og Palmehaven.

 


Blixen Klub Gentofte – Mandag

mandag 31. januar 2022 kl. 13:00

Byens Hus

Vi mødes i Salen, der ligger i stueplan. Lige frem gennem hovedindgangen, ned af trappen og ind til højre. ‘Byens Hus’ ligger i gåafstand fra både Hellerup Station og Strandvejen.