Foredrag med Hans Rasmussen, Handicapformand

 

Kom og hør Hans Rasmussen, som er født med et synshandicap og gennem hele sit ungdoms- og voksne liv har kæmpet for at forbedre vilkårene for mennesker med funktionsnedsættelser – og Siden sit 18 år været medlem af Dansk Blindesamfund.

I 1990 flyttede Hans til Gentofte Kommune. Det var en naturlighed, at hans indsats også her rettede sig mod forbedring af forholdene for mennesker med funktionsnedsættelser i kommunale sammenhænge. Som aktiv i DH-Gentofte, der er den fælles organisation for de lokale foreninger for mennesker med handicap.

I 2006 var Hans Rasmussen med til at etablere Handicaprådet, hvor han frem til 2018 har været formand: – og fortsætter indsatsen som formand for DH-Gentofte for at forbedre forholdene for mennesker med funktionsnedsættelser.

Hans Rasmussen bruger også sin interesse for bl.a. Gentoftes lokale historie samt jazz og anden rytmisk musik.

Citat fra Hans Rasmussen
» Vilkårene for handicappede bør
tænkes ind på alle områder «


Blixen Klub Gentofte – Mandag

mandag 13. september 2021 kl. 13:00

Byens Hus

Vi mødes i Salen, der ligger i stueplan. Lige frem gennem hovedindgangen, ned af trappen og ind til højre. ‘Byens Hus’ ligger i gåafstand fra både Hellerup Station og Strandvejen.