Foredrag af jurist og advokat Ellen Bleeg 

 

Foredraget denne mandag handler om voldsramte familier

Indledningsvis hører vi om ankestyrelsen og herefter mere detaljeret om arbejdet i styrelsen med udsatte børn og unge.

Ellen Bleeg er uddannet jurist og advokat og har de sidste 20 år arbejdet både i ind- og udland. Siden 2009 har hun arbejdet primært i Ankestyrelsen.

I 2014 var hun udstationeret et år hos Kammeradvokaten, hvor hun fik et indgående kendskab til børnesager ved domstolene.

Ellen er i dag chefkonsulent i børnekontoret i Ankestyrelsen. Kontoret behandler klager over afgørelser i børn og unge-udvalget og møder som rettergangsfuldmægtig i byretten i børnesager.

 

 


Blixen Klub Gentofte – Mandag

mandag 27. januar 2020 kl. 13:00

Byens Hus

Vi mødes i Salen, der ligger i stueplan. Lige frem gennem hovedindgangen, ned af trappen og ind til højre. ‘Byens Hus’ ligger i gåafstand fra både Hellerup Station og Strandvejen.