Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål omkring klubben. Klik på det enkelte spørgsmål for at se svaret.


Desværre er det ikke muligt at melde sig ind i Blixen Klub Mandag. Vi er allerede over 150 medlemmer og for at disse medlemmer har en reel chance for at kunne deltage i møderne, idet der er begrænsning på antal deltagere pr. møde, så kan vi ikke lukke flere ind.

Men på forsiden finder du en knap, som bringer dig til en formular, hvor du kan tilkendegive din interesse for klubben. Såfremt der bliver plads på enten mandags eller onsdags holdene vil de første på listen blive kontaktet. Det er vores håb, at det bliver muligt, at etablere yderligere en klub i Gentofte i løbet af 2022.

Fra 2022 er der ikke tvungen støttemedlemskab af Frivilligcenter & Byens Hus.
Dog er det et ønske og forventes lidt, at du har lyst til/vil give de 50,- kr., et støttemedlemskab koster om året.
Det gør det muligt for Byens Hus & Frivillig Centret at sikre at Blixenklubben har lokalerne de ugentlige møder

De ugentlige møder koster 25 kr., som du betaler samtidig med tilmeldingen via NemTilmeld.
Pengene bruges til kaffe/te og lidt sødt/frugt, der nydes under foredraget samt erkendtlighed til foredragsholderen.

Vi anvender tilmeldingssystemet ’NemTilmeld’, som lever op til sit navn.

Invitationsmail til næste møde vil blive sendt, så du modtager den tirsdag formiddag. Og tilmeldingsfristen er 2 dage senere.

Efter tidsfristen genereres en deltagerliste til forplejningsgruppen, så den kan planlægge indkøb og stoleopstilling derefter.

For arrangementer ud af huset kan der være kortere tidsfrister og måske også adgangsbegrænsning samt en højere pris afhængig af, hvor vi skal hen.

Samtidig med tilmelding betaler du 25 kr. i “kaffepenge”. De refunderes ikke ved afbud efter tidsfristen eller udeblivelse.

Til møderne i Byens Hus har vi sat et max. antal 60-65 personer pr. møde. Vi har vi gjort af hensyn til de enkelte deltager, så de ikke føler sig fremmedgjort og af hensyn til det praktiske i forbindelse med møderne.
Der oprettes venteliste, hvis interessen er stor.
Til udflugter o.lign. kan der være et lavere max. antal afhængig af praktiske forhold. Det gode gamle først til mølle-princip anvendes.

Hvis et mindre antal medlemmer har en fælles interesse, kan de selv mødes i andre sammenhænge end klubmøderne. Grupperne er helt selvstyrende og fastlægger deres egne rutiner.

Hver gruppe bør have en tovholder, dvs. en person nye interesserede kan henvende sig til, hvis de vil være med. Måske er det også tovholderen, der koordinerer aktiviteterne i gruppen.

Har du en idé til en interessegruppe, kan du give et styregruppens medlemmer besked – eller måske selv tage ordet på et møde og “sælge” ideen.