Kommende møder

Cuba fra vest til øst

05-12-2022 kl. 13:00

Julefrokost

12-12-2022 kl. 13:00

Velkommen til Blixen Klub Mandag

Blixen Klub Mandag blev etableret i efteråret 2018, da ventelisten til at komme ind i klubben var blevet af en anselig størrelse, og Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte vurderede, at der var grundlag for at danne en ny klub. Blixen Klub Mandag mødes hver mandag til forskellige former for samvær og tæller i dag omkring 150 medlemmer. Klubben ledes af en styregruppe, som sammensætter årets program med input fra medlemmerne, som én gang årligt bliver bedt om at tilkendegive deres ønsker til aktiviteter. Ud over en styregruppe findes blandt medlemmerne nogle damer, som påtager sig at stå for forplejningen til møderne. Denne opgave går på skift blandt medlemmerne. Idet vores motto er: Man skal yde for at nyde’. Der indkaldes til møderne en uge før afholdelse via tilmeldingssystemet NemTilmeld. Der kan deltage op til 60-65 personer i møderne. Der etableres en venteliste, såfremt der er overtegning til et møde. Af den årsag har vi besluttet at lukke for tilgang af medlemmer. Det er muligt at melde sig til en interesse-liste. Dette kan du gøre på knappen til højre. Fra 2022 er der ikke tvungen støtte medlemskab af Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte. Dog er det et ønske og forventes lidt, at du har lyst til/vil give de 50,- kr., et støttemedlemskab koster om året. Det gør det muligt for Byens Hus & Frivillig Centret at sikre Blixenklubben har lokalerne de ugentlige møder. Beløbet indsættes via

  • Bankoverførsel: Reg.nr. 1551 Konto nr. 4190438767
  • MobilePay: 76371

 

Byens Hus, Hellerupvej 24, 2900 Hellerup

 


 

Blixen Klub Gentofte – Mandag er en selvstyrende netværksgruppe organiseret under Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte. Byens Hus Hellerupvej 24 2900 Hellerup Tlf.: 39 40 46 48 E-mail: [email protected]


“Man bør aldrig vise andre halvgjort arbejde. Man risikerer at blive rost, og det er meget distraherende.” – Karen Blixen

Styregruppe

 

Et hold aktive, frivillige damer har taget førertrøjen på og sat det praktiske i system. De sørger for aftalerne med interessante foredragsholdere og finder spændende udflugtsmål. Udsendelse af invitationer til arrangementerne og økonomisiden af klubbens drift klarer de også. Medlemmer i forplejningsgrupperne gør på skift klar til møderne, dvs. sørger for stole, kaffe og lidt lækkert at spise. Oprydningen deltager alle i.

Anette Hvidtfeldt

Tovholder

Vivian Schlichting

Tovholder

Jette Hemmingsen

Tovholder- ad hoc opgaver

Dorthe Svenningsen

Kasserer

Mariann H.Jensen

AV ansvarlig / Webredaktør

Ida Meyer

Styregruppemedlem/ FP kontakt

Anne-Birgitte Kjerulff

Styregruppemedlem

Roberta Kettel

Styregruppemedlem

Eva Søemod

Styregruppemedlem