Kommende møder

Foredrag med Gretelise Holm, journalist, forfatter & samfundsdebattør

18-10-2021 kl. 13:00

Direktør Niels Mengel

25-10-2021 kl. 13:00

Udflugt, Københavns Rådhus

01-11-2021 kl. 12:45

Velkommen til Blixen Klub Mandag

Blixen Klub Mandag blev etableret i efteråret 2018, da ventelisten til at komme ind i klubben var blevet af en anselig størrelse, og Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte vurderede, at der var grundlag for at danne en ny klub.

Blixen Klub Mandag mødes hver mandag til forskellige former for samvær og tæller i dag over 150 medlemmer. Klubben ledes af en valgt styregruppe, som sammensætter årets program med input fra medlemmerne, som én gang årligt bliver bedt om at tilkendegive deres ønsker til aktiviteter.

Ud over en styregruppe findes blandt medlemmerne nogle damer, som påtager sig at stå for forplejningen til møderne. Denne opgave går på skift blandt medlemmerne. Idet vores motto er: Man skal yde for at nyde.

Der indkaldes til møderne en uge før afholdelse via tilmeldingssystemet NemTilmeld. Der kan deltage op til 60-65 personer i møderne. Der etableres en venteliste, såfremt der er overtegning til et møde. Af den årsag har vi besluttet at lukke for tilgang af medlemmer. Det er muligt at melde sig til en interesse-liste. Dette kan du gøre på knappen til højre.

Medlemmer af Blixen Klub Onsdag skal være aktive støttemedlemmer af Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte. Støttemedlemskabet koster 100,- kr., som opkræves ved årsskiftet.

Byens Hus, Hellerupvej 24, 2900 Hellerup

 


 

Blixen Klub Gentofte - Mandag er en selvstyrende netværks-gruppe organiseret under Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte.

‘Byens Hus’
Hellerupvej 24
2900 Hellerup

gentofte@blixenklub.dk


“Man bør aldrig vise andre halvgjort arbejde. Man risikerer at blive rost, og det er meget distraherende.” – Karen Blixen

Styregruppe

 

Et hold aktive, frivillige damer har taget førertrøjen på og sat det praktiske i system. De sørger for aftalerne med interessante foredragsholdere og finder spændende udflugtsmål. Udsendelse af invitationer til arrangementerne og økonomisiden af klubbens drift klarer de også. Medlemmer i forplejningsgrupperne gør på skift klar til møderne, dvs. sørger for stole, kaffe og lidt lækkert at spise. Oprydningen deltager alle i.

Anette Hvidtfeldt

Tovholder

Eva Søemod

Tovholder

Roberta Kettel

Styregruppemedlem

Ida Meyer

Styregruppemedlem/ FP kontakt

Dorthe Svenningsen

Styregruppemedlem

Lika Holm

Kasserer

Mariann H.Jensen

AV ansvarlig / Webredaktør

Vivian Schlichting

Styregruppemedlem

Lies Kehlet

Styregruppemedlem/ Mødeleder

Anne-Birgitte Kjerulff

Styregruppemedlem