Sproglig udvikling eller afvikling? – Sabine Kirchmeier

 

Sproget er løbende under forandring, og det er godt, for ellers ville det hurtigt blive uanvendeligt i mange sammenhænge. Men ikke alle er lige begejstrede for de forandringer, der kommer udefra med påvirkningen fra især engelsk og indefra med vores egen omgang med sproget i erhvervslivet, i politik, i medierne og blandt de unge.

Få en update om mulighederne og umulighederne i vores forunderlige sprog.

Sabine Kirchmeier (f.1955) er ph.d. i dansk og datalingvistik, tidligere direktør for Dansk Sprognævn og næstformand i EFNIL – forbundet af europæiske sproginstitutioner. Læs mere på www.kirchmeier.dk


Blixen Klub Furesø

mandag 1. november 2021 kl. 13:00

Frivilligcenter Furesø – Teatersalen