Kommende møder

Sproglig udvikling eller afvikling?

01-11-2021 kl. 13:00

Farum i 1970’erne – Trippet

15-11-2021 kl. 13:00

Første kvindelige biskop i Danmark

29-11-2021 kl. 13:00

Velkommen til Blixen Klub Furesø

Vi tilbyder aktiviteter for kvinder 60+ bosiddende i Furesø Kommune. Vi henvender os til kvinder 60+, som ønsker inspiration til et aktivt seniorliv gennem socialt samvær, foredrag og udflugter med mere. Netværket bygger på frivillighed, fællesskab og respekt for hinanden.

Blixen Klub Furesø er en af efterhånden mange Blixen-klubber på Sjælland. Vi bruger navnet Blixen Klub, fordi vi er inspireret af den verdenskendte danske forfatter Karen Blixen, som med værdier som handlekraft, uafhængighed, feminisme, spiritualitet og fantasi er en stor inspiration for mange.

Blixen Klub Furesø er ikke en læsekreds, men et socialt netværk med spændende oplæg, så du får noget med hjem. Selvfølgelig kommer vi også til at høre om Karen Blixen undervejs.

Her er vores mission, værdigrundlag og principper:

Blixen Klub Furesø Mission
Vi er et socialtnetværk for kvinder 60+ i Furesø Kommune, og vi tilbyder uformelt samvær, inspiration og aktiviteter.

Blixen Klub Furesø Værdigrundlag
Fællesskab - Rummelighed, tolerance og respekt
Inspiration - Åbenhed, deltagelse og engagement
Netværk - Inviterende, skabende og relationer

Blixen Klub Furesø Principper
Fjortendags møder
Medlemsstyret
Frivillig basis
Aktiv deltagelse - yde - ikke bare nyde
Intet honorar til foredragsholdere – vi er et socialt netværk med et meget lille kontingent, som går til vingaver til oplægsholderne

Blixen Klub Furesø er stiftet på frivillig basis og vi regner med din aktive deltagelse - hos os handler det ikke alene om at nyde, men i høj grad også om at yde, så vi bidrager alle til en spændende og aktiv Blixen Klub Furesø.

Stien Kultur og Aktivitetscenter, Paltholmterrasserne, Farum, Danmark

 

Blixen Klub Furesø er noget af et tilløbsstykke

Blixen Klub Furesø holdt sit første møde mandag den 20 september og der kom tæt på 100 kvinder. Forud for mødet var der en omtale af den nye klub i Furesø Avis, hvor de tre initiativtagere blev interviewet. Omtale af den nye Blixen Klub gik fra mund til mund og en A5-flyer blev uddelt forskellige steder i kommunen. Allerede tirsdag den 21. september måtte vi lukke for tilgang af nye medlemmer. Vi er nu 115 betalende medlemmer og en venteliste med 25 kvinder. Vi har brug for en ‘ekstra’ Blixen Klub Furesø, og bestyrelsen arbejder for det.


 

OBS!
Vi har desværre lukket for nye medlemmer.
Vi har primo oktober 2021 115 medlemmer.
Skriv til os, så bliver du sat på venteliste.
Vi håber, der snart bliver oprettet en 'ny' Blixen Klub Furesø.

Blixen Klub Furesø er en selvstændig forening, som er medlem af Frivilligcenter Furesø.
Vi er også medlem af Blixen Klub Danmark.

Stien Kultur- & Aktivitetscenter
Paltholmterrasserne 1
3520 Farum
furesoe@blixenklub.dk


“Man bør aldrig vise andre halvgjort arbejde. Man risikerer at blive rost, og det er meget distraherende.” – Karen Blixen

Styregruppe

 

Vi er et hold aktive, frivillige kvinder 60+, som står for det praktiske.
Vi finder spændende oplægsholdere, som kan 'rykke' lidt ved vores holdninger, og holde interessante oplæg for os.
Du får invitation til vores møder digitalt via e-mail, og du melder dig også til digitalt.
Vi tager os af klubbens økonomi, og vores forplejningsgruppe gør klar til møderne, dvs. sørger for kaffe og kage.
Alle giver en hånd med oprydning efter møderne 🙂

Kirsten Storinggaard

Formand

Bente Melbye

Næstformand, kommunikation

Karin Møller

Kasserer

Kirsten Meldgaard

Medlem

"Kaffe, I henhold til danske kvinder, er for kroppen lige så væsentlig som Guds ord er for sjælen." - Isak Dinesen

Forplejnings-grupper

Karen-Margrethe Hansen

Kaffegruppen – sørger for kaffe og kage til vores møder