|

Afholdelse af Generalforsamling

Onsdag den 13. oktober blev den første ordinære generalforsamling for Blixen Klub Danmark afholdt. Der deltog 21 medlemmer ud af 24 mulige, hvilket var meget imponerende. Stemningen var god og alle gav udtryk for, at de glædede sig til et tættere samarbejde på tværs af klubberne. Alle opstillede kandidater til bestyrelsen blev valgt og de nødvendige øvrige kandidater blev fundet.

Der har den 22. oktober været afholdt konstituerende bestyrelsesmøde og posterne til bestyrelsen blev fordelt. Bestyrelsen består således af flg. personer.

Florence Laraignou (Gentofte Onsdag) – formand

Bente Melbye (Furesø) – næstformand

Birgitte Møllgaard (Lyngby 18) – kasserer

Dorte Lykke Aastrup (Gladsaxe-Søborg) – sekretær

Inge-Lise Jensen (Greve Tirsdag) – bestyrelsesmedlem

Linde Thyregod (Fredensborg Mandag) – 1. suppleant

Britta Jacobsen (Greve Tirsdag) – 2. suppleant

Inge Jakobsen (Tårnby) – revisor

Similar Posts