Generalforsamling Blixen Klub Danmark
|

Generalforsamling Blixen Klub Danmark

Onsdag den 13. oktober 2021 kl. 19:00 afholdes Ordinær Generalforsamling for Blixen Klub Danmark, hvor der skal vælges ny bestyrelse. Hver klub kan deltage med 2 repræsentanter fra enten deres bestyrelse eller styregruppe. Alle klubber kan indstille kandidater til bestyrelsen af Blixen Klub Danmark fra deres bestyrelse eller styregruppe. Kun bestyrelsesmedlemmer eller styregruppe medlemmer kan…

| |

Blixen Klub Fredensborg udvider med endnu en klub

Blixen Klub Fredensborg blev straks en stor succes, da de startede i foråret 2021. Ventelisten til at blive optaget som medlem voksede støt og mange måtte afvises. Derfor besluttede klubben, at etablere en klub nr. 2. Den er stadig under etablering, men regner med at kunne starte op i løbet af efteråret. Det er dejligt at se at initiativtagerne til den første klub allerede er klar til at hjælpe klub nr, 2 i gang. Når dato ‘en for deres første møde er fastlagt, vil den blive kommunikeret her på hjemmesiden.

| |

Blixen Klub Allerød ser dagens lys mandag den 13. september 2021

Efter et længere tilløb – ikke mindst pga. Corona situationen – er Blixen Klub Allerød nu klar til at gå i gang. Et opslag i ´Alle vi i Allerød´ FB gruppen har vist en overvældende interesse for at blive medlem af klubben. Så de regner med meget hurtigt at være det antal medlemmer de ønsker at være. Der er nedsat en bestyrelse, som sørger for al det praktiske omkring medlemskab, møderne og indhold. De er allerede langt med planlægningen og glæder sig til at komme i gang.

Orienteringsmøde om Blixen Klub Danmark
| |

Orienteringsmøde om Blixen Klub Danmark

Fredag den 13. august blev afholdt et stormøde, hvor alle Blixen Klubber deltog. De blev orienteret om etableringen af en støtteforening – Blixen Klub Danmark – som skal støtte og udvikle nuværende og kommende Blixen Klubber. På mødet deltog 20 eksisterende klubber og 2 nye klubber, som først kommer i gang i løbet af september. Vil du læse mere om Blixen Klub Danmark så gå til xx side.