Skt Hans er en fest for midsommeren. Den 24. juni er Skt Hans dag, og det
er aftenen før, altså den 23. juni, der fejres Sankt Hans fest. Dagen har været fejret i Norden gennem århundrede