Kultur gruppen

Kultur gruppen

Blixen Klub Bagsværd - onsdag
“Kulturgruppen” er en gruppe med interesse for kunst og kultur.
Gruppen er åben for alle medlemmer af Bagsværd-Blixen-Klubben-onsdag.
Arrangementet kan være en tur, musikoplevelse, film, teater, omvisninger mv.
Alle kan tage initiativ til et arrangement og være tovholder for idéen/projektet.
Vi er fælles om ansvaret og enhver kan stå for kommunikationen internt i gruppen.
Alle idéer er velkomne 🙂
Ét forslag udelukker ikke et andet.
Der er ingen faste mødedage-/tidspunkter.
Hvis du har lyst til at være en del af denne gruppe, så send dit navn, tlf. nr. og email-adresse til
Susanne på mail: [email protected]
Du skal være meget velkommen 🙂