Blixen Klub Bagsværd – Onsdags interessegrupper er dannet på basis af medlemmernes interesser. Du kan, som medlem af Blixen Klub Bagsværd – Onsdag, melde dig til en eller flere interessegrupper og få ny inspiration og netværk.

Der er dannet flere interessegrupper, hver med en tovholder, som har ansvaret for gruppen og står for kommunikationen internt i gruppen. Møder og frekvens for møder aftaler medlemmerne selv i gruppen.
Interessegrupperne er dannet ud af Blixen Klub Bagsværd – Onsdag, er selvstændige grupper, og du kan kun melde dig til, hvis du allerede er medlem af Blixen Klub Bagsværd – Onsdag.

Hvis du ønsker at deltage i en af grupperne, så kontakt tovholderen og få information om kommende aktiviteter og møder.

 


Kultur gruppen

Blixen Klub Bagsværd - onsdag
“Kulturgruppen” er en gruppe med interesse for kunst og kultur.
Gruppen er åben for alle medlemmer af Bagsværd-Blixen-Klubben-onsdag.
Arrangementet kan være en tur, musikoplevelse, film, teater, omvisninger mv.
Alle kan tage initiativ til et arrangement og være tovholder for idéen/projektet.
Vi er fælles om ansvaret og enhver kan stå for kommunikationen internt i gruppen.
Alle idéer er velkomne 🙂
Ét forslag udelukker ikke et andet.
Der er ingen faste mødedage-/tidspunkter.
Hvis du har lyst til at være en del af denne gruppe, så send dit navn, tlf. nr. og email-adresse til
Susanne på mail: [email protected]
Du skal være meget velkommen 🙂


Gå gruppe

Endnu ingen Tovholder,er man interesseret henvender man sig til bestyrelsen på et ordinært møde.


Endnu ingen Tovholder